Scroll To Top
AvanC Arbeidsrecht -  arbeidsrechtadvocaat Roterdam

AVANC ARBEIDSRECHT

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden waarop Nederlands recht van toepassing is.

Door veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico's van elektronische communicatie kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte informatie.

De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een advies. Derhalve dienen op grond van de via onze website verkregen informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan AvanC niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. AvanC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op onze site verstrekte informatie.

Partner

Associate - Master Arbeidsrecht Erasmus School of Law