Scroll To Top
AvanC Arbeidsrecht - arbeidsrechtadvocaat Roterdam

AVANC ARBEIDSRECHT

Expertise

AvanC is specialist in arbeidsrecht.

AvanC heeft onder meer ruime ervaring op de navolgende (rechts)gebieden:

 • individueel ontslag;
 • collectief ontslag;
 • zieke werknemer;
 • reorganisatie en sociaal plan;
 • opstellen arbeidsovereenkomst;
 • opstellen en wijzigen arbeidsvoorwaarden;
 • arbeidsomstandigheden;
 • CAO vraagstukken;
 • concurrentiebeding / relatiebeding;
 • arbeidsrechtelijke aspecten van overnames;
 • outsourcing / overgang van onderneming;
 • medezeggenschap / ondernemingsraad;
 • aansprakelijkheid bij (vermeende) beroepsfout bij arbeidsrechtelijke dienstverlening;
 • ontslag statutair directeur;
 • managementovereenkomsten.

Registratie in rechtsgebiedenregister
Conform voorschrift van de Nederlandse Orde van Advocaten vermelden wij dat Antoinette van Cappelle in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat geregistreerd voor het rechtsgebied arbeidsrecht. Deze registratie verplicht Antoinette om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen voor dit rechtsgebied. Aan deze verplichting heeft zij jaarlijks ruimschoots voldaan.